• Groothandel in betaalbare hulpmiddelen van uitstekende kwaliteit

Garantie condities

De garantieperiode zal van start gaan in op de datum van aankoop. Als in deze garantie periode een product defect raakt, zal dit product worden gerepareerd of worden vervangen. Er is een bewijs van aankoop benodigd om aanspraak te maken op de garantie. Dit mag een factuur, kassabon of een kopie van een van beide zijn. Reparaties en vervangingen zullen uitgevoerd worden bij een geautoriseerde Multi-Motion dealer. Om in aanmerking te komen voor de garantiecondities, dient uw product aan de vereiste verzorging te voldoen, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing welke standaard bij onze producten geleverd wordt.

Wanneer een onderdeel van uw product, binnen 24 maanden vanaf de aankoopdatum, reparatie nodig heeft of vervangen moet worden, ten gevolgde van een fabrieks- of materiaalfout, en het product in het bezit is van de eerste eigenaar, zal het betreffende onderdeel of de onderdelen, kosteloos bij de dealer gerepareerd of te vervangen worden. Deze garantie omvat geen arbeidskosten die gemaakt worden bij vervanging.

Let op: de garantie is niet overdraagbaar!

Ieder vervangen of gerepareerd onderdeel zal onder dezelfde garantievoorwaarden vallen als die van toepassing is op de totale garantieperiode van uw product. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn vallen normaal gesproken niet onder de garantie, tenzij deze onderdelen geleden hebben door slijtage als een direct resultaat van een origineel fabricage defect. Onder deze onderdelen vallen bijvoorbeeld: bekleding, banden, binnenbanden en dergelijk onderdelen. Bovenstaande garantiecondities omschrijven alle onderdelen van uw product.

Uitzonderingen garantie

Onder normale omstandigheden wordt geen verantwoordelijkheid geaccepteerd wanneer uw product vervanging of reparaties nodig heeft als een direct resultaat van:

  • Het niet onderhouden van uw product en de onderdelen die in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant of het niet gebruiken van gespecificeerde onderdelen;
  • Het beschadigen van uw product of de onderdelen door onachtzaamheid, ongeval of verkeerd gebruik;
  • Het aanpassen van uw product of de onderdelen, afwijkend van de fabrieksspecificaties of reparaties die gedaan zijn voordat de service agent gewaarschuwd is;

Multi-Motion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke consequentie of incidentele schade dan ook. Indien u uw product in afwijking met de voorschriften in de handleiding gaat gebruiken dient u eerst te overleggen met een geautoriseerde Multi-Motion dealer. Voor een adressenlijst kunt u contact opnemen met Multi-Motion. De garantie is uitsluitend geldig in Nederland. Uitgebreide garantie- en leveringsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Garantie is geldig op het product, uitsluitend gedurende de aangegeven periode. Indien er aanpassingen zijn gemaakt welke van structurele invloed zijn op het product, vervalt de garantie volledig.

Bent u niet tevreden over uw product?

Neem voor garantieservice contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantieservice, schrijf dan alstublieft naar Multi-Motion afdeling klantenservice op onderstaand adres:

Multi-Motion
Weezenhof 61-58
6536AM Nijmegen
024-6794583
info@multi-motion.nl